Leveringsbetingelser

Leveringskostnadene er synlige i avsluttende prosess av handlingen og blir lagt til i totalprisen.
One Point AS sender produkter i hele Norge med Posten/Bring service.
Varene sendes etter at vi har mottatt og pakket din ordre. Dette tar vanligvis 1 arbeidsdag (mandag til fredag).
Leveringstiden avhenger av postnummer/lokasjon. Innenfor Norge er leveringstiden 2-7 arbeidsdager (inkluderer ikke Svalbard).

Små pakker sendes normalt som brevpakke mens større pakker sendes som Servicepakke med Posten Norge AS

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra NorskHjem.no i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan NorskHjem.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Pakker som ikke blir hentet ut

Dersom du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt, ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning. Du vil i slike tilfeller bli tilbudt å få ordren tilsendt på nytt til kr 59,-. Dersom du ikke betaler ny frakt eller ikke ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på kr 200,- fra det innbetalte beløp i tillegg til returfrakt på kr 59,-. Eventuelt restbeløp blir kreditert til ditt kort, kontonummer eller via Bambora avhengig av din betalingsmetode.

Dellevering

Da One Point AS ikke har et eget lager, og tilbyr produkter fra flere produsenter, må du regne med å ikke få alt i samme leveringen om du skulle bestille fra flere produsenter.

Betaling

Betaling kan gjøres med kort eller mot faktura. Kunder som ikke blir godkjent som kredittkunder vil få forhåndsfaktura på mail. Levering vil da skje når denne er betalt. Alle priser er oppgitt inkl. mva. eller andre avgifter.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene sats.
One Point AS har salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22
Kortnummer lagres ikke av One Point AS etter gjennomført transaksjon. Det totale beløpet (i norske kroner) for din bestilling belastes direkte fra din konto med en gang bekrefter du bestillingen. Skulle vi være utsolgt for en eller flere varer i din bestilling, vil beløpet bli refundert av Bambora. Du kan betale med følgende kort: Visa, Mastercard og Maestro.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på faktisk frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Angrerett

Vil du returnere en vare må du gi oss en beskjed senest 14 dager fra du har mottatt varen din. Det er en mulighet å returnere vare og få penger tilbake, hvis den varen er skadet. Frakt betaler selger. Når du vil returnere salgs vare, hvis den er ikke skadet, må du betale frakt selv. Den varen må være ikke pakket ut eller brukt. Du får penger tilbake senest 14 dager fra vi har mottatt varen tilbake. Vil du bytte en vare, gi oss en beskjed senest 14 dager fra du har mottatt varen din.

Kortholder må levere inn klage innen rimelig tid, og ikke senere enn 2 måneder etter at feil eller mangler har blitt oppdaget.
Vi forholder oss til garantitiden oppgitt av produsentens.

Skadede varer og reklamasjonsrett

Som du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller defekter. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte oss via post@norskhjem.no for videre instruksjoner. Du har to års reklamasjonsrett i henhold til norsk lov.

Personvern

Personvern på internett
Forhandleren forstår og respekterer nettbesøkernes personvern. Forhandleren vil ikke dele personlig identifiserbar informasjon om kunder med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å prosessere transaksjon. Butikken vil heller ikke selge denne type informasjon til tredjeparter, med mindre kunden frivillig og bevisst aksepterer dette